ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ДАНЪЦИТЕ И ПЕНСИИТЕ

В ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ).

Предвиден е спешен пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса. Основните мерки, които ще бъдат приложени, са:

  • компенсация от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция – мярката ще важи до 31 декември тази година;
  • компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията;
  • увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца;
  • нулева ставка на ДДС за доставка на хляб и брашно;
  • освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.; мярката ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия;
  • намалена ставка на ДДС от 9 на сто за доставки на централно отопление и доставки на природен газ – мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г.

С § 30 ПЗР от закона са допълнени разпоредбите на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите физическите лица, с което нормативно признатите разходи при упражняване на свободна професия като адвокат се увеличават от 25% на 40%. Промяната ще влезе в сила от 1.01.2023 г.

В бр. 52 на “Държавен вестник” са обнародвани и измененията в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК).

Бюджетът на здравния фонд е актуализиран общо с 65 млн. лв. Тези средства ще бъдат разпределени за различни медицински дейности, увеличават се и разходите за заплати в Националната здравноосигурителна каса. Сред приетите промени е и предвидения ръст на средствата за лечение на лица до 18-годишна възраст по Закона за здравето, както и на лица над 18-годишна възраст.

В същия брой на “Държавен вестник”  е обнародвано и Постановление № 147 от 1 юли 2022 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, съгласно което от 1 юли 2022 г. се определя нов размер на социалната пенсия за старост в размер на 247 лв. месечно.

Измененията в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО) бяха обнародвани в извънредния ДВ, бр. 51 от 1.07. 2022 г. С тях се регламентира, че от 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се повишават с 10%. Към техния увеличен размер са добавени и т.нар. ковид добавки от 60 лв., както и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г. Добавките от 60 лв. се включват в размера и на пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., както и към тези, които са отпуснати след 1 юли 2022г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s