Проверете трудовия си стаж сами

Националния Осигурителен Институт (НОИ) и Национална Агенция за Приходите (НАП) интегрираха системите си за електронно обслужване. От началото на месец Юли 2018г. услугата „Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране“  вече е достъпна и чрез ПИК на НАП на интернет страницата на НОИ. Можете да я откриете в раздел „Е-услуги“ – Справки.

Списъкът с електронни услуги на НОИ, които могат да се ползват с ПИК на НАП следва да се разширява. В него ще бъдат включени възможности и за други справки, предоставяни на осигурените лица по ЕГН или на осигурителите по ЕИК/БУЛСТАТ.
За онлайн проверка последвайте линка:  http://www.nssi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn/43-reportsosdbyegn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s