Как се използват личните ви данни

Всеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от администрациите. Повече информация може да получите като последвате линка:

https://news.lex.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s